Про місцевий бюджет Селезенівської сільської ради на 2017 рік Селезенівської сільської ради

Селезенівська сільська рада

 07   сесія  07  скликання

 

Рішення

 

«23» грудня 2016 року                                                        № 1      

 

 

Про місцевий бюджет Селезенівської сільської ради

на 2017  рік

Селезенівська сільська  рада

 ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи місцевого бюджету Селезенівської сільської ради у сумі  584,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду  сільського бюджету  584,8 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету 0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки  місцевого бюджету Селезенівської сільської ради у сумі 584,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  місцевого бюджету Селезенівської сільської ради 584,8 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету  0 тис. гривень;

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі  0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з  сільського бюджету у сумі 0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету -  0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету -  0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету  0 тис. грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Селезенівського сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 584,8 тис. грн. та спеціальному фонду 0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  місцевого бюджету Селезенівської сільської ради у сумі 3,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд  місцевого бюджету Селезенівської сільської ради  у сумі 0  тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету Селезенівської сільської ради на 2017 рік за їх економічною  структурою:

 

-  Оплата праці працівників бюджетних установ КЕКВ 2110;

-  Нарахування на заробітну плату КЕКВ 2120;

-  Видатки на відрядження КЕКВ 2250;

-  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КЕКВ 2270;

- Інші виплати населенню КЕКВ 2700.

 

8. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету Селезенівської сільської ради кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 173,2 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу станом на

«01»січня 2017 року у сумі 0 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі  0 тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу сільської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 пункт 1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

 

         - Внутрішні податки на товари та послуги;

  • Податок на майно;
  • Єдиний податок;
  • Неподаткові надходження .

 

 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України, а також такі надходження.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету Селезенівської сільської ради на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України, а також такі надходження.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України, а також такі надходження.

17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 01 січня 2017 року.

19. Контроль за виконання рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської ради                        В.М.Пасічник

 

 

Додатки до рішення див.файл